En arbetstagare har lämnat in ett intyg under sjuklöneperioden som är underskrivet av sjuksköterska – kan arbetsgivaren godta ett sådant intyg?

Både av villkorsavtalen, affärsverksavtalen och sjuklönelagen framgår att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan med ett intyg. Enligt Socialstyrelsen är det inte möjligt att delegera rätten att utfärda läkarintyg eller tandläkarintyg till en sjuksköterska eller annan profession. Arbetsgivaren bör be arbetstagaren att kontakta sin vårdcentral eller liknande för att få ett läkarintyg utfärdat och underskrivet av läkare.

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]