En arbetstagare har lämnat in ett läkarintyg där det bara framgår uppgifter om period, omfattning och vilka arbetsuppgifter som läkaren sjukskrivit i förhållande till. Diagnos och andra uppgifter om arbetsförmågan saknas. Har en arbetstagare rätt att dölja så mycket information?

En arbetstagare har rätt att dölja sin diagnos. Däremot behöver så mycket uppgifter finnas med så att de styrker arbetstagarens rätt till sjuklön och rätt att vara frånvarande från arbetet. Med andra ord behöver arbetstagaren kunna styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Om diagnos saknas är det extra viktigt att det finns tydlig information i övrigt, exempelvis om aktivitetsbegränsningar. Du som arbetsgivare bedömer vilken information du behöver för att kunna göra bedömningen att arbetstagaren har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Om det saknas information, be arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro [Sveriges Kommuner och Regioner]