Är det någon skillnad på den blankett som SKR tagit fram som riktar sig till arbetsgivare efter sjuklöneperioden (AG 7804) och Försäkringskassans blankett för sjukpenning (FK 7804)?

AG 7804 är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans intyg FK 7804, men med SKR:s logga istället för Försäkringskassans. Det innehåller samma frågeställningar som Försäkringskassans intyg men med den skillnaden att uppgift om diagnos är valbar.

Hjälptexter och informationstexter är i AG7804 utformade utifrån arbetsgivarens behov.

För arbetsgivarens del går det lika bra om arbetstagaren lämnar in FK7804 från och med dag 15 i sjukperioden, så länge den information som arbetsgivaren behöver finns med.