Är det någon skillnad mellan begreppen ”tillgänglighetsåtgärder” och ”stöd- och anpassningsåtgärder”?

Nej. I diskrimineringslagen står det numera tillgänglighetsåtgärder, vilket är detsamma som stöd- och anpassningsåtgärder.