Vilken förhandlingsordning gäller om arbetsgivaren lokalt inte kommer överens i lönerevisionen, RALS?

Vid oenighet ska lokala parterna gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överenskommelse. Uppnås, trots stöd från centrala parter, ingen överenskommelse ska en lokal lönenämnd utses, se 7 § RALS-avtalen.