Vilka lokala kollektivavtal måste en arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet ha?

Lokalt kollektivavtal ska slutas om förläggning av den ordinarie veckoarbetstiden enligt 4 kap. 13-15 §§ villkorsavtalen och för arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning enligt 4 kap. 26 § villkorsavtalen.

Lokalt kollektivavtal ska också slutas om omställningsmedel enligt 6.2 § avtal om lokala omställningsmedel.

Mer information 

Avtal om lokala omställningsmedel