Vem har rätt att sluta ett lokalt kollektivavtal?

För arbetsgivaren är det myndighetschefen eller den funktion/person som myndighetschefen formellt delegerat rätten att sluta lokala kollektivavtal till. För arbetstagarorganisationerna är det Saco-S, OFR/S,P,O, och Seko, vilket framgår av huvudavtalet.

Mer information

Huvudavtal