Vilken förhandlingsordning gäller när lokala parter inte kan komma överens om ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstidsvillkoren?

En strukturerad ordning för förhandling om ändringar av arbetstidsvillkor, till exempel ersättningar och rörliga tillägg som är reglerade i lokala kollektivavtal, finns i 4 kap. 4 § villkorsavtalen. Ordningen reglerar att ett lokalt partsgemensamt arbete först ska göras, där en förändring av arbetstidsvillkoren kopplas till verksamhetskraven och ses i ett helhetsperspektiv.

Förhandlingar ska ske utifrån de gemensamma grunder för arbetstid som finns i 4 kap. 3 § villkorsavtalen. Om det inte går att komma överens kan, på parternas gemensamma begäran, centrala parter medverka till att försöka hitta en förhandlingslösning.