Gäller bisyssleförbuden även anställda med tidsbegränsade anställningar och inhyrd personal?

Bisysslereglerna gäller för alla anställda oavsett anställningsform. De gäller inte för inhyrda konsulter.