Får en arbetstagare hos medlem i Arbetsgivarverket ha anställning hos en annan arbetsgivare under pågående anställning?

En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Det följer av 6 i § LAS. Ett förbud får dock meddelas om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

I samma bestämmelse följer att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Om en arbetsgivare bryter mot bestämmelsen kan det medföra skyldighet att betala skadestånd.

Statliga arbetsgivare berörs inte av bestämmelsen då frågan om bisyssla regleras av 7-7 d § § i lagen (1994:260) om offentlig anställning och arbetshindrande och konkurrerande bisyssla regleras i villkorsavtalen. Vidare finns regleringen i 11 § lagen om offentlig anställning kvar.

Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar omfattas av villkorsavtalens reglering av arbetshindrande bisyssla. Däremot omfattas de av 6 i § LAS i de fall den andra anställningen konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Mer information

Arbetsgivarverket informerar: Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare