Hur går samråd kring BESTA-klassificering till?

Samråd kring BESTA-klassificering ska enligt klassificeringsavtalet ske mellan lokala parter. Samrådet kan ske på många sätt och det finns inget universellt svar för hur det ska gå till, utan det måste lokala parter gemensamt komma överens om.

Dock bör nämnas att det slutligen alltid är arbetsgivarens BESTA-klassificering som kommer att användas om lokala parter inte är överens om klassificeringen.