Krävs något mer än BESTA-kod för att identifiera likvärdiga arbeten?

Ja, utöver BESTA-koden behöver man göra ytterligare en värdering för att kunna bedöma om arbeten som är klassade inom samma grupperingsnivå i BESTA är likvärdiga eller inte. Man gör då en värdering av de krav som ställs för att man ska kunna utföra arbetena utifrån diskrimineringslagens kriterier. Dessa kriterier är kunskap och färdigheter, ansvar samt ansträngning (inklusive arbetsförhållanden). Värderingarna ska göras på ett strukturerat och konsekvent sätt och bygger på ställningstaganden som gjorts i tidigare steg i metodstödet.

Observera att denna värdering görs av grupper av arbeten (BESTA-kod) och inte individer.

Mer information

BESTA-vägen steg 5, likvärdiga arbeten [Partsrådet]