Kan BESTA-vägen användas i verksamhetens lönekartläggningsarbete?

Ja, en lönekartläggning syftar till att hitta osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning.

Det är dock viktigt att poängtera att det övergripande syftet med metodstödet BESTA-vägen är att arbetet med samtliga sju steg sker integrerat i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå inom det statliga avtalsområdet är överens om att användandet av metodstödet är ett bra sätt att identifiera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, men också för att undvika att sådana osakliga löneskillnader överhuvudtaget uppkommer.

Metodstödet kan också användas för att identifiera och undvika osakliga löneskillnader mellan andra grupper av anställda.