Är arbetsuppgifter klassificerade i samma BESTA-kod detsamma som ”lika arbete” vid lönekartläggning?

Utgångspunkten är att alla arbeten som klassificeras i samma BESTA-kod (arbetsområde, grupperingsnivå och markering för chef/icke chef) är lika arbete. BESTA-systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det lämpar sig väl för att gruppera anställda efter lika arbeten. BESTA-koden ger en primär indelning i vilka arbeten som kan betraktas som lika.

Men eftersom det finns en spännvidd av arbetets krav inom varje grupperingsnivå och denna spännvidd ökar ju högre nivå det handlar om, kan det finnas arbeten som inte kan ses som lika arbeten inom samma BESTA-kod. I så fall behöver man göra ytterligare en indelning av arbetena inom just den koden.

Mer information

BESTA (Befattningsgruppering för statistik) [Partsrådet]

BESTA-vägen steg 4, lika arbete [Partsrådet]