Kan vi avsluta en anställning när en arbetstagare får partiell sjukersättning?

Nej i 4a § Lagen om anställningsskydd, LAS, framgår att det enbart är möjligt när någon beviljas hel sjukersättning.