Kan vi avsluta anställningen om arbetstagaren har överklagat beslutet om hel sjukersättning?

Nej, det är först när beslutet vunnit laga kraft som anställningen kan avslutas. Tiden för överklagade måste alltså ha löpt ut.