Vad händer om arbetsgivaren inte uppmärksammar att en ALVA-anställd arbetstagare varit anställd i mer än två år under de senaste fem åren?

Om en arbetstagare har varit anställd med stöd av ALVA (Allmän visstidsanställning) i sammanlagt mer än två år inom en period på fem år övergår anställningen till en tillsvidareanställning se 5 a § lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningen övergår också till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd med stöd av ALVA i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av ALVA, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se 5 a § LAS.

Det innebär att förutom att kontrollera om arbetstagaren varit anställd med stöd av ALVA mer än två år under de senaste fem åren behöver arbetsgivaren också, om arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i mer än fem år, kontrollera om de relevanta tidsbegränsade anställningarna dvs. ALVA, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra utan uppehåll som varat sex månader eller längre. Om det finns en sådan "kedja" av tidsbegränsade anställningar behöver arbetsgivaren kontrollera om arbetstagaren varit anställd med stöd av ALVA mer än två år under den period då "kedjan" finns.

Den tidsbegränsade anställningen övergår i en tillsvidareanställning oavsett om arbetsgivaren uppmärksammar det eller inte och så fort det upptäcks bör arbetsgivaren informera arbetstagaren om att denne har en tillsvidareanställning.

Mer information

Ändringar i LAS

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten