Vad ska man tänka på när man gör en skyddsrond som avser distansarbete?

Samma frågor som i vanliga fall, frågor som berör den fysiska, organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.