Måste skyddsombudet vara med på skyddsronden?

Nej, skyddsombudet måste inte vara med när distansarbetsplatsen undersöks. Men skyddsombuden ska informeras om det systematiska arbetsmiljöarbetet även i de delar som avser distansarbete.