Kommer Arbetsmiljöverket göra inspektioner i arbetstagarens hem?

Nej.