Kan arbetsgivaren ställa krav på kamera på?

Ja, om det digitala mötet har samma syfte som ett fysiskt.