Frågor och svar om arbetsmiljö vid distansarbete

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Arbetsmiljö vid distansarbete

Öppna alla

Nej, någon sådan rätt finns inte, men den kan vara en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna erbjudas möjligheten att arbeta på distans (hemifrån). 

Nej.

Samma frågor som i vanliga fall, frågor som berör den fysiska, organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. 

Nej, skyddsombudet måste inte vara med när distansarbetsplatsen undersöks. Men skyddsombuden ska informeras om det systematiska arbetsmiljöarbetet även i de delar som avser distansarbete.

Man ställer adekvata frågor och är uppmärksam på avvikelser som man upptäcker i den kontinuerliga dialogen.

Det kan man inte. Man kan ge kunskap, skapa förutsättningar, möjliggöra arenor (till exempel digi-gympa, pausprogram), fråga och följa upp.

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på såväl förebyggande som främjande arbetsmiljöarbete.

Försäkringskassan bedömer om något är en arbetsskada.

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) är ett kollektivavtal som har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada.

Läs mer om PSA-avtalet här:

Kollektivavtalet PSA

För en dialog om lösningar. Eventuellt föreslå att arbetstagaren bara arbetar på kontoret igen.

Ibland kan det vara en bra anpassningsåtgärd och i andra fall kan det vara direkt dåligt. 

Ja, om det digitala mötet har samma syfte som ett fysiskt.  

Nej, arbetsmiljölagen är ingen rättighetslagstiftning. Arbetsmiljöverket har inte tagit ställning till lägsta nivå på utrustning på distansarbetsplatsen.

Arbetstagaren ska vara medveten om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön, veta hur dessa kan minimeras samt förstå att hen har ett ansvar att föra en dialog med chefen om sådant som inte fungerar.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden