Övrigt

Vet du inte riktigt vart din fråga hör hemma kan du alltid kontakta Arbetsgivarverkets projektledare (sofia.stigendal@arbetsgivarverket.se ) som tillser att frågan tas upp i arbetsgruppen där såväl Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen som Statskontoret sitter.

I Arbetsgivarverkets regi genomförs också mötestillfällen (sektormöten) där medlemsföreträdarna (vilket ofta är respektive myndighets HR-chef) träffas. Praktik tas vid behov upp på dessa möten och då finns också chans att diskutera frågor ytterligare.