Jag har frågor som inte finns med i denna FAQ, vart vänder jag mig?

Praktiken i sig

Om du har frågor om förmedlingen av praktikplatser, ersättning, praktikinnehåll med mera vänder du dig till din regionala kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Uppföljning

Har du frågor om uppföljningen och hur du ska rapportera denna vänder du dig till Statskontorets projektledare Andreas Hagström, andreas.hagstrom@statskontoret.se.