Majoriteten av våra arbetsuppgifter är säkerhetsklassade vilket innebär svenskt medborgarskap, hur ska vi tänka avseende praktikanter?

Detta är ett resonemang man bör föra med sin regionala kontaktperson. Generellt kan man dock säga att uppdragen omfattar såväl nyanlända som personer med funktionsnedsättning. Den senare målgruppen har som regel svenskt medborgarskap.