Ska vi utse en handledare för respektive praktikant?

Ja, varje praktikant ska ha en handledare. Däremot kan en handledare vara det för flera praktikanter.