Vad händer om vi inte har möjlighet att ha kvar praktikanten praktikperioden ut?

Behöver praktiken avbrytas i förtid finns inte någon uppsägningstid att beakta. Innan man avbryter praktiken behöver man dock ta kontakt med praktikantens ansvarige arbetsförmedlare.