Omfattas praktikanten av några försäkringar?

Ja, praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen. Dessa gäller hos den arbetsgivare som Arbetsförmedlingen har anvisat praktikanten till. Olycksfall och trafikskador där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. För de fall praktikanten orsakar skada hos arbetsgivaren beslutas och betalas ersättning ut av Kammarkollegiet.