Min organisation är en stiftelse och omfattas inte av praktikuppdragen, kan vi ändå tillämpa vad som sägs i dem?

Om din organisation inte finns med i sändlistan från regeringens beslut (nyanlända och personer med funktionsnedsättning) så innebär det att ni formellt sett inte omfattas av uppdragen. Det finns dock inte något som hindrar att man tar emot
praktikanter för praktikuppdrag som Arbetsförmedlingen i övrigt ger ersättning för.