Kan man tillgodoräkna praktikplatser som påbörjats innan den 1 april 2016?

Nej, inte utifrån den uppsatta målbild som regeringen har satt för uppdragen. Däremot kommer de praktikplatserna att kunna redovisas separat i samma uppföljningsunderlag som sen skickas ut av Statskontoret.