Vad ska arbetsgivaren tänka på vid distansarbete?

Nedan följer ett antal frågor att ta ställning till som arbetsgivare:

 • Lämpliga arbetsuppgifter
 • IT-lösningar
 • Närvaro och tillgänglighet
 • Målstyrning och resultatuppföljning
 • Kostnader
 • Arbetsledning
 • Arbetstagarorganisationernas syn
 • Skriftlig överenskommelse
 • Arbetsmiljöansvar
 • Försäkringar
 • Utrustning
 • Tidsperspektiv
 • Organisatorisk tillhörighet
 • Omfattning av distansarbetet

Mer information

Arbetsmiljölagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 [Arbetsmiljöverket]

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 [Arbetsmiljöverket]

Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 [Arbetsmiljöverket]

Arbetsmiljöverkets föreskrift Belastningsergonomi, AFS 2012:2 [Arbetsmiljöverket]

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden

Gemensamma riktlinjer för genomförande av den europeiska överenskommelsen om distansarbete (pdf)