Vilken förhandlingsordning gäller om arbetsgivaren lokalt inte kommer överens i lönerevisionen, RALS?

Vid oenighet ska lokala parterna gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överenskommelse. Uppnås, trots stöd från centrala parter, ingen överenskommelse ska en lokal lönenämnd utses, se 7 § RALS-avtalen.

Mer information

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2017-2020)