Kan vi omreglera en anställning när en arbetstagare får partiell sjukersättning?

Nej, i 33 § Lagen om anställningsskydd, LAS, framgår att det detta enbart är möjligt när någon beviljas hel sjukersättning.