Filmer - att anställa

Här har vi samlat sju olika filmer om anställning som tidigare har presenterats i form av ett utbildningsseminarium.

Arbetsgivarverket anordnade 2017 ett utbildningsseminarium kring att anställa i staten. Fokus under seminariet var på den statliga särregleringen och det som gäller generellt för de statliga arbetsgivarna. Särregler som endast berör vissa medlemmar behandlades inte.

De olika delarna av en rekrytering och det regelverk som då finns att förhålla sig till gicks igenom finns som sju olika filmer. 

  1. Rekryteringsprocessen, verksamhetsanalys och kravprofil
  2. Omplacering, arbetsledning och företrädesrätt
  3. Anställningsformer, information, annonsering och urvalsprocessen
  4. Avbrytande av rekrytering, beslut om anställning och anställningsbevis
  5. Överklagande och kontakter med facket  
  6. Diskriminering i samband med rekrytering 
  7. Frågor och sammanfattning (öppen frågestund vid utbildningsseminariet)

Observera att en fråga alltid är mer eller mindre unik och kopplad till sitt sammanhang. Den information som förmedlas i filmerna kan därför inte vara heltäckande i alla situationer. 

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden