Främjande

Bilden visar symbolen för det främjande arbetet, ett hjärtaAtt arbeta hälsofrämjande är ett offensivt arbetssätt med fokus på att möjliggöra. Vägledande för ett hälsofrämjande arbete är att identifiera det som är värt att aktivt bevara och utveckla. En hälsofrämjande organisation arbetar systematiskt med att identifiera och främja så kallade friskfaktorer som har en positiv inverkan på den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön.

Det hälsofrämjande förhållningssättet utgår från att hälsa är mer än att inte vara sjuk. Hälsa är något som varje människa har mer eller mindre av hela tiden. Vi befinner oss vid varje tillfälle någonstans på en tänkt linje mellan fullständig ohälsa och fullständig hälsa. Med detta synsätt kan ett hälsofrämjande arbete skapa förutsättningar för en rörelse mot ökad hälsa.

Utgångspunkten i det hälsofrämjande arbetet är att stärka känslan av sammanhang och att fokusera på det friska i tillvaron, det vill säga ha fokus på de resurser och arbetsförhållanden som fungerar bra. Främjande arbetsmiljöarbete innebär att chef och arbetsgrupp tillsammans kartlägger, stärker och utvecklar sådant som redan är bra och som därmed bidrar till ökad trivsel, arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på arbetet. Det handlar om ett kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete som går ut på att skapa och optimera goda förutsättningar.

Ett viktigt fundament som kan underlätta det främjande arbetsmiljöarbetet är att vara medveten om att det kan belysas från de tre olika nivåerna:

Alla tre nivåerna är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Friskfaktorer

Eftersom både människor och arbetsplatser är olika kan också friskfaktorerna se olika ut. Det finns en mängd faktorer som bidrar till välbefinnande och hälsa på arbetet. Nedan listas några exempel på friskfaktorer på de olika nivåerna:

Organisationsnivå:

  • tillgänglig chef
  • tydliga riktlinjer
  • korta beslutsvägar

Gruppnivå:

  • social trygghet (SCARF)
  • tillit
  • återkoppling

Individnivå:

  • känsla av sammanhang (KASAM)
  • variation och utveckling i arbetet
  • delaktighet
  • återhämtning