Främjande, förebyggande, rehabiliterande (FFR)

Det är viktigt att arbetsgivare har en väl strukturerad process för det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet, FFR. Tydliga rutiner bidrar till förutsägbarhet, effektivitet, trygghet och transparens i verksamheten.

Bilden visar de tre symbolerna främjande, förebyggande och rehabiliterande

På de här sidorna vill vi förmedla kunskap på en grundläggande nivå om det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet, tydliggöra skillnaderna mellan dessa olika perspektiv och tillhandahålla en processbeskrivning vid sjukskrivning och rehabilitering.

Innehållet är tänkt att både ge stöd för den som behöver men också inspiration till den som utifrån lokala förutsättningar vill skapa eller utveckla befintliga processer.

Innehållet är indelat i tre delar: främjande, förebyggande och rehabiliterande.

Du når respektive avsnitt via navigeringen nedan.