Regeringsuppdrag: Praktik i staten

Regeringen har beslutat att förlänga regeringsuppdraget till myndigheter till och med 31 december 2023 om att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Här finns råd och stöd till dig vars myndighet har i uppdrag att tillhandahålla praktikplatser till vissa grupper. De myndigheter som omfattas av uppdraget finns listade i respektive regeringsbeslut nedan:

Regeringsbeslut: Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Regeringsbeslut: Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Praktikplatser för nyanlända

Det ena uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 500 praktikplatser per år för nyanlända. Tanken med praktiken för nyanlända är att de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser, till exempel utbildning i svenska för invandrare.

Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

Det andra uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 500 praktikplatser per år för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Genom praktiken ska praktikanterna få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Vad ska myndigheten göra?

Myndigheterna ansvarar för att se över sin verksamhet och kartlägga var det kan finnas möjlighet att skapa praktikplatser och sedan ställa dem till Arbetsförmedlingens förfogande. I dialog med myndigheten hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med praktikant.

Myndigheten kan diskutera matchning, målgrupp och upplägg på praktiken med Arbetsförmedlingen. Om myndigheten inte redan har en etablerad kontakt kan man ringa Arbetsförmedlingens telefonnummer för arbetsgivare 0771-508 508.

Det finns också andra sätt för myndigheterna att hitta och ta emot praktikanter. Ett exempel är genom arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen men utförs av olika aktörer på olika platser i landet. Sök på Korta vägen + ort för att hitta mer information.

I de årliga redovisningarna till Statskontoret ska myndigheterna rapportera antal praktikplatser och upplägg. Statskontoret räknar alla praktikanter som myndigheterna har tagit emot oavsett hur praktiken har förmedlats, så länge praktikanterna har tillhört målgrupperna enligt regeringsuppdraget.

Vad gör Arbetsgivarverket?

Vi ansvarar för information, rådgivning och utbildning inom vårt område, det vill säga arbetsgivarfrågor. Vi för också en diskussion med facken på en central nivå.

Vad gör Arbetsförmedlingen och Statskontoret?

Arbetsförmedlingen informerar om praktikinsatser och vilka krav som finns på myndigheterna. Arbetsförmedlingen har också ansvar för att, i dialog med myndigheten, matcha praktikplatser med praktikanter. Arbetsförmedlingens ordinarie regionala organisation för nationella arbetsgivare samordnar praktikplatserna.

Statskontoret följer upp och redovisar hur uppdraget går. Mer om uppföljningarna kan du läsa på Statskontorets webbplats: 

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Tänk på att:

  • En praktikant inte ska betraktas som anställd. Därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • Praktikanten inte ska ersätta en ordinarie anställd.
  • Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
  • För nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
  • Varje praktikant ska ha en handledare (men en person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
  • Det är viktigt att praktikanten är inskriven på Arbetsförmedlingen för att hen ska få ersättning och omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen.

Att jobba och praktisera i staten - en introduktion

Skriften Praktik i staten ger en översiktlig bild av hur det är att jobba och praktisera i staten, använd den gärna för att introducera nya medarbetare och praktikanter. Den finns på flera språk.

Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).

Regeringsbeslut

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdragen har förlängts till och med 2023.