Regeringsuppdrag: Praktik i staten

Regeringen har beslutat att förlänga regeringsuppdraget till myndigheter till och med 31 december 2023 om att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Här finns råd och stöd till dig vars myndighet har i uppdrag att tillhandahålla praktikplatser till vissa grupper. De myndigheter som omfattas av uppdraget finns listade i respektive uppdrag, se länkar nedan.

Praktikplatser för nyanlända

Det ena uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 500 praktikplatser per år för nyanlända. Tanken med praktiken för nyanlända är att de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser, till exempel utbildning i svenska för invandrare.

Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

Det andra uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 500 praktikplatser per år för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Genom praktiken ska praktikanterna få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Vad ska myndigheten göra?

Myndigheterna har ansvar för att se över sin verksamhet och kartlägga var det kan finnas möjlighet att skapa praktikplatser och sedan ställa dem till Arbetsförmedlingens förfogande. I dialog med myndigheten hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med praktikant.

Varje myndighet har en regional kontaktperson på Arbetsförmedlingen som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771-416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Myndigheterna ska också redovisa praktikplatser och upplägg för Statskontoret.

Vad gör Arbetsgivarverket?

Vi ansvarar för information, rådgivning och utbildning inom vårt område, det vill säga arbetsgivarfrågor. Vi för också en diskussion med facken på en central nivå.

Vad gör Arbetsförmedlingen och Statskontoret?

Arbetsförmedlingen informerar om praktikinsatser och vilka krav som finns på myndigheterna. Arbetsförmedlingen har också ansvar för att, i dialog med myndigheten, matcha praktikplatser med praktikanter. Arbetsförmedlingens ordinarie regionala organisation för nationella arbetsgivare samordnar praktikplatserna.

Statskontoret följer upp och redovisar hur uppdraget går. Mer om uppföljningarna kan du läsa på Statskontorets webbplats: 

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Tänk på att:

  • En praktikant inte ska betraktas som anställd. Därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • Praktikanten inte ska ersätta en ordinarie anställd.
  • Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
  • För nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
  • Varje praktikant ska ha en handledare (men en person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
  • Det är viktigt att praktikanten är inskriven på Arbetsförmedlingen för att hen ska få ersättning och omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen.

Att jobba och praktisera i staten - en introduktion

Skrften ger en översiktlig bild av hur det är att jobba och prakticera i staten, använd den gärna för att introducera nya medarbetare och praktikanter. Den finns på flera språk, som du når vi länken nedan.

Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).Bild på omslaget till skriften Praktik i staten (jpg).

Regeringsbeslut

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.