Välkommen till ett nytt arbetsgivarår 2017

Under året erbjuder Arbetsgivarverket en ny utbildning för chefer i staten inom ramen för ordinarie utbildningsutbud. Syftet med utbildningen är att ge chefer i staten en introduktion i vad det innebär att företräda en statlig arbetsgivare.

Delegeringen av arbetsgivaransvaret ställer höga krav på chefer i staten att vara tydliga arbetsgivarföreträdare, och en förutsättning för det är att chefer har kunskap om den gemensamma arbetsgivarpolitiken. Utbildningen är två dagar och ger grundläggande kunskap om arbetsgivarrollen och statlig arbetsgivarpolitik, kollektivavtal, lönebildning samt arbetsrätt.

Utbildningen kommer att genomföras två gånger under hösten:

12 september

28 november