Stort intresse för Arbetsgivarverkets föreläsning om gamification

Spelandet växer så det knakar i världen. Kanske är det stora intresset för spel förklaringen till varför Arbetsgivarverkets lunchföreläsning om gamification snabbt blev fullbokad.

Dagens föreläsare var Joakim Eklund, som själv har ägnat drygt 20 år åt att skapa prisbelönta spel för bland annat utbildning, underhållning och information. Han menar att omkring 1,5 miljarder människor spelar någon form av spel varje dag och ökningen sker främst bland kvinnor.

Föreläsningen hölls på Lundkvist och Lindkvist i Stockholm i mitten av februari och var den första i en serie av fyra om innovation och arbetsgivarpolitik som Arbetsgivarverket arrangerar under 2017. Temat på den första föreläsningen var hur statens verksamhet kan utvecklas genom gamification.   

— Tanken med gamification är att utnyttja hur spel påverkar oss människor och på så sätt få ett ökat engagemang som stimulerar till lärande. Idag är det allt fler kvinnor som spelar och snittåldern ligger på 44 år, säger Joakim Eklund.

Enkelt uttryckt innebär gamification att spelmekanismer används i verksamheter som normalt sett inte alls förknippas med spelande som exempelvis utbildning, transport eller handel. Spelen handlar ofta om att lära sig något nytt på ett engagerande och roligt sätt samtidigt som man uppnår mål, vinner nya utmaningar, socialiserar sig med andra.

— Fördelarna är många. En av de viktigaste är att spelet utgör en trygg och säker lärmiljö. Exempelvis kan en kirurg träna sig inför ett ingrepp och göra fel, utan att någon kommer till skada. Spelet tillåter nötning till dess att kirurgen kan utföra ingreppet i sömnen. Dessutom stimulerar spelande arbetsminnet, tränar uppmärksamheten och övar upp förmågan att göra flera saker samtidigt, förklarar Joakim Eklund. 

Deltagarna fick ta del av en rad olika exempel inom områden som har utvecklats med hjälp av spel. Bland annat visade han upp spel för att ge första hjälpen, sluta röka, hur man kan arbeta med rekrytering samt hur man kan utveckla sig inom kommunikation, förhandling eller ledarskap. Joakim Eklund tror att det kommer fler spel som går ut på att förstå andra människors upplevelser.

— Ett område som behöver förbättras är e-learning. Det finns både ett stort tryck på arbetsgivare och en potential i att utnyttja spellogiken för att motivera och utbilda anställda på nätet idag. Det behövs göras en anpassning till människor som är vana att spela och som ställer helt andra krav, menar Joakim Eklund.

Föreläsningen avslutades med att publiken erbjöds att prova VR-glasögon (Virtual Reality); något som Karin Holmevin och Jenny Öhman från Riksrevisionen nappade på.  Med VR-glasögon och video i 360-grader fångar kameratekniken upp allt som händer runt kameran. Den som tittar blir sin egen bildproducent och väljer själv i vilken riktning man vill titta.

Några olika spel

Informationsspel

Equalize
Riktar sig till barn med typ 1-diabetes. Spelet är producerat av Hello There och vann Svenska Designpriset I kategorin digital information.

Utbildningsspel

Renault Service Advisor Game

Big Pharma
Spel som tränar problemlösningsförmåga och logik.

Unlock Leadership
Ledarskapsutbildning.

SNCF – Impossible Game
Rekryteringsspel.

Marknadsföringsspel

Volvo Transporter's
Marknadsföringsspel producerat av Hello There. Fram till idag 4 miljoner spelare

Zombie Potatoes
Producerat av Hello There – kund Estrella.

Mindsetförändring

Half The Sky – The game
Förändrar attityder till fattigdom i tredje världen.

Save A Rhino
Uppmärksammar noshörningarnas situation. Spel producerat av Hello There ihop med The Perfect World Foundation.

Quandary
Hjälp en karaktär i spelet att ta beslut i etiska dilemman.

Soft skills - sälj, förhandlingsteknik, ledarskap m.m.

Can You Connect with Haji Kamal?
A Cross-cultural Training Game – utbildar i soft skills (förhandlingsteknik).