Lunchföreläsning: Systematisk omvärldsanalys för innovation och utveckling av statlig verksamhet

Varmt välkommen till den fjärde lunchföreläsningen kring arbetsgivarpolitik och innovation.

Väkommen till vårt lunchseminarium!

I en värld som ständigt förändras är tillgång till relevant information om omvärlden en nyckelfaktor. Organisationer som arbetar aktivt med att hålla kolla på och analysera sin omvärld är bättre rustade för framtiden än de som inte gör det. Men hur använder man systematisk omvärldsanalys i praktiken? Och hur kan statliga arbetsgivare arbeta med tekniken för att utveckla sina verksamheter?

Talare är Henrik Sköld, omvärldsanalytiker och författare till boken ”Framtidssäkra din organisation – 10 steg för en effektiv omvärldsanalys”. Henrik Sköld arbetar sedan 2007 vid Post- och telestyrelsen som för två år sedan vann utnämningen Sveriges modernaste myndighet, bland annat för sitt omvärldsanalysarbete.

Datum: 28 november 2017
Tid: Kl. 12.00 - cirka 13.30 (lättare lunch finns från 11.30)

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen till en inspirerande lunchföreläsning! 

Webb-tv