Ledarförsörjning diskuterades på chefsträff

Hur kan staten identifiera framtidens ledare? Det var en av frågorna som diskuterades när nätverket Chefsförsörjning – utveckling i samverkan hade sin första träff för året.

Ungefär 20 personer med ansvar för strategisk chefsförsörjning från bland annat Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och FMV träffades för att diskutera ledarförsörjning. Hur kan staten jobba för att identifiera framtidens ledare och hur utvecklar vi våra medarbetare mot en ledarroll? Hur skapar vi en naturlig kompetensförsörjningskultur?

Vid mötet berättade Marianne Olenäs från Försvarsmakten om deras arbete med att ta fram en chefsurvalsgrupp, CUG som en del i den strategiska chefsförsörjningen av chefer på högre nivå.

Lars Enberg, chef för ledarförsörjning på Skatteverket

Att frågorna om ledarförsörjning togs upp var en stor anledning till att Lars Enberg, chef för ledarförsörjning och medarbetarskap på Skatteverket, var med på träffen:

– Jag är här eftersom dagens ämne, ledarförsörjning, är särskilt intressant för oss. Nätverket ger ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte, det finns ett värde i att vi inom staten arbetar på liknande sätt. Ledarskap är också en central del inom arbetsgivarpolitiken och det är bra att Arbetsgivarverket tagit ansvar för att hålla ihop nätverket.

Chefsnätverket har funnits sedan 2013 och består av representanter från ungefär 16 myndigheter. Initiativet till att bilda nätverket togs av medlemsföreträdare inom sektor 5 och de som ingår i nätverket har ofta uppdrag att arbeta med ledarfrågor på strategisk nivå.

Under 2017 kommer Arbetsgivarverket att vara koordinator för nätverket. Arbetsgivarverket ser nätverket och dess deltagare både som en möjlighet för medlemsorganisationen att hämta kunskap och att förmedla och diskutera vikten av att arbeta med att stärka ledare i sin arbetsgivarroll.

Läs mer om nätverket Chefsförsörjning utveckling i samverkan här!