Webbsändning: Att bygga kultur för framgång

Mats Hoffman, delägare och HR-chef på byggföretaget Dipart, pratade på ett frukostseminarium om hur chefer genom mål och värderingar kan leda i kontinuerlig förändring samt hur samtal mellan chefer och medarbetare skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Dipart har under många år idogt jobbat med sin kultur, värderingar och förhållningssätt. Hur bygger man en kultur för framgång?

- Att ha ett samtal om vad som är viktigt – våra värderingar för oss som individer och i vår verksamhet. Det förutsätter öppenhet genom delaktighet och när väl samtalet finns där så är ambitionen att vi lever som vi lär, att vi alla är förebilder – ledare som medarbetare.

Hur skulle du säga att det har påverkat er verksamhet?

- Ett engagemang för företaget och det vi vill åstadkomma. Vi bryr oss om varandra och det blir enklare för oss att prata om det som är utmanande och varför vi måste agera på ett visst sätt för att finna lösningar.

En viktig fråga för er är ju mångfald. Vad innebär mångfald för er och varför är det så viktigt?

- Mångfald innebär att vi ser olikheter och likheter som en tillgång, att vi välkomnar och inkluderar alla människor hos oss, oavsett våra eventuella olikheter.

När man läser om er så förstår man att ni är ett företag som har ett start socialt engagemang också stödjer "de svaga" i samhället. Vad är det ni gör? Och varför gör ni det?

- Vi inkluderar människor som vanligtvis har svårt att komma in på arbetsmarknaden och vi har satsat mycket för att stötta hemlösa runt om i Stockholm. Vi gör det för att det är en del av vår värdegrund, att aktivt stödja utsatta i samhället, så det har blivit en del av det vi gör, till det bästa av vår förmåga.

Om du får ge din syn vilken är den största utmaningen för svenska arbetsgivare nu och i framtiden?

- Kompetensförsörjning och att bibehålla duktiga medarbetare är en  framtidsutmaning. Vi måste nog förstå att medarbetare, framförallt den yngre generationen, inte nöjer sig med att bara få en bra lön. Att göra något meningsfullt och få vara med och påverka och få ansvar är en del av det vi måste kunna erbjuda som arbetsgivare. En tydlig och levande värdegrund som har en verklig innebörd i vår vardag är ett sätt att ge något mer.