Arbetsgivarpodden - Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

Som chef och ledare styr du verksamheten men du leder människor och det gör du i dialog. I det här avsnittet pratar vi om ledarskap och medarbetarskap i samverkan.

Bild på Åsa Kälvegård, rådgivare och Christina Yngvesson Truedsson, ledarutvecklare på Arbetsgivarverket (png).Ett aktivt medarbetarskap kräver att chefer och ledare är ute i verksamheten och är tydliga med hur målbild och strategi ser ut. Sedan gäller det att de har modet att låta medarbetarna bestämma hur uppgifterna ska lösas.

Deltar i avsnittet gör Åsa Kälvegård som är rådgivare och Christina Yngvesson Truedsson som är ledarutvecklare på Arbetsgivarverket.

Lyssna på avsnittet. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.