Arbetsgivarpodden: Dialogen som verktyg

Dialogen är en viktigt del när det gäller det arbetsgivarpolitiska tänket och många gånger a och o för ett bra ledar- och medarbetarskap. I dagens avsnitt får du tips på hur dialogen kan användas som verktyg.

Bild på Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV, samtalsledare Malin Sundeby och Nikki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket.Medverkar gör Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV och NIkki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket. Leder samtalet gör som vanligt Malin Sundeby.

Lyssna på avsnittet. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.