Arbetsgivarpodden - Effektiva team

Livsmedelsverket har genom sitt arbete med effektiva team och aktiva arbete med medarbetarskapsfrågor fått en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö och nöjda medarbetare.

Bild på Christer Nordlund, HR-strateg, Maria Wigenius Sjöberg, HR-strateg och Eva Andersson, HR-chef. Alla från Livsmedelsverket.De arbetar utifrån modellen IMGD (Integrated Model of Group Development) som är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat tusentals grupper. Den är vetenskapligt statistiskt belagd och bygger på fyra olika utvecklingssteg i ett teams utveckling där det fjärde stadiet är då teamet är mest effektivt.

Lyssna på avsnittet. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.