Vad kan statliga arbetsgivare lära av Google?

Innovativ företagskultur som innebär att företagen gärna vill anställa medarbetare som drivs av passion, en agil förmåga, ett ifrågasättande för att kunna driva utvecklingen framåt samt förmågan att få saker gjorda. Det är egenskaper som bland annat Google och andra arbetsgivare i Silicon Valley söker hos presumtiva medarbetare. Allt detta leder till ett nytt ledarskap som ställer helt nya krav på chefer och ledare.

Annika Steiber är civilingenjör i industriell ekonomi, doktor i Management of Technology samt författare till boken Googlemodellen som bygger på hennes avhandling om den kreativa anda och innovationskraft som har blivit Googles kännetecken. Hennes bok används ofta som handbok inom ledarskap för ökad innovationskraft.