Lunchföreläsning om Innovationslab lockade många

Arbetsgivarverkets lunchföreläsning om innovationslabb fick ett positivt mottagande. Innovationslabb används för att testa, utvärdera nya kreativa idéer som kan utvecklas till nya arbetsmetoder inom stat och kommun eller nya affärskoncept.

I takt med att samhällsutmaningarna blir alltmer komplexa och budgetar pressas har innovationslabb vuxit fram som metod för att möta utmaningar. Idag finns innovationslabb inom både privat och statlig verksamhet där idéer som rör alltifrån hälso- och sjukvård till digitalisering testas och utvärderas.

Tanken är att innovationslabben ska vara fristående från både organisation och hierarki. Innovationslabbet tar hand om nya kreativa idéer som kan utvecklas till nya affärskoncept eller arbetsmetoder och kan på samma gång bli en intern kulturförändrare i organisationen.

Därför var intresset stort när Arbetsgivarverket i mitten av september höll en lunchföreläsning om hur innovationslabb fungerar i praktiken. För första gången sändes lunchförläsningen live via webben och på plats på konferens 7A i Stockholm fanns cirka 40 deltagare. Inbjudna föreläsare kom från Vinnova, SEB, Arbetsförmedlingen och SKL, som driver Förnyelselabbet med bland annat Socialdepartementet.

Förste talare var Johnny Ivarsson Paulsson, handläggare vid Vinnova som bland annat berättade om Vinnovas satsningar på alltifrån innovationsslussar till policy- och verklighetslabb. Exempelvis har digitala tester av ny järnvägsteknik genomförts tillsammans med en rad offentliga aktörer. Johnny Ivarsson Paulsson menar att en innovation inte bara ska vara något nytt utan det ska också skapa ett värde och implementeras i verksamheten.
– Lägg undan vardagen och hierarkier och satsa på att jobba tillsammans och göra små enkla framsteg, sade han.

Rasmus Järborg, strategichef på SEB inledde sin del av lunchföreläsningen med att ställa den retoriska frågan: Är banken död när fintech-bolagen säger sig kunna göra allt som banken gör fast både billigare och bättre?

Fintech-bolag är ett samlingsbegrepp för den senaste IT-teknologin inom finansvärlden. Det är specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik och konkurrensen från fintech-bolagen har lett till att banken har höjt sin ambitionsnivå.

Han förklarade varför de internt på banken talar om Lex Shareville. Långt innan någon visste vad fintech-bolag var hade Fabian Grapengiesser, då ansvarig för internettjänster på SEB, en idé om att starta ett socialt sparnätverk i banken. Hans idé handlade om att starta ett socialt nätverk för sparare. Dessvärre föll inte idén i god jord internt och därför valde han att sluta hos banken och satsa på sin idé i egen regi. Idag räknas Shareville som Nordens största sociala nätverk för handel med aktier och fonder på nätet.

Varje år arrangerar SEB en innovationsdag som är öppen för alla som har en ny innovation som de tror på. Idén är att de pitchar sin innovation i ett kort anförande på max en minut på en scen inför en jury som ställer kritiska frågor. Om idén blir antagen går den vidare till nästa steg; det vill säga att testa och göra en utvärdering.

Förnyelselabbet är namnet på den verksamhet inom SKL som Pia McAleenan driver. I rollen som projektledare har hon arbetat med ensamkommande flyktingbarn sedan 2015. Syftet har varit att kartlägga hur Sverige på bästa sätt kan stödja flyktingbarnen i mottagandet genom att samverka med civilsamhället, näringslivet och offentlig verksamhet utan att skapa stuprör. Förnyelselabbet har arbetat med görande och testande parallellt. Resultatet visar att flyktingbarnen snabbt behöver komma in i ett socialt sammanhang och behöver löpande information om situationen i hemlandet där delar av familjen kanske finns kvar.

En viktig utgångspunkt i Förnyelselabbet är att det är de ensamkommande barnen själva som är de verkliga experterna och att det som görs ska utgå från deras behov.
– Barnen har med hjälp av e-mojis illustrerat hur de upplever hela processen från att de först kom till Sverige och hur de därefter har bemötts av myndigheter och civilsamhälle här, sade Pia McAleenan.

När Arbetsförmedlingen sjösatte sitt digitala innovationscenter tittade de bland annat på hur Google och Spotify arbetade med innovationsfrågor, men till slut hittade de ett exempel som låg betydligt närmare deras egen verksamhet; Arbetsförmedlingen i Belgien. 

– Vårt arbete har bland annat lett fram till att vi har tagit fram nya digitala lösningar för morgondagens arbetsmarknad, säger Olle Lundin, ansvarig för Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter.

Han berättar att arbetssökande bland annat kan gå på virtuella anställningsintervjuer genom VR-teknik som har testats i Kungsbacka. Dessutom har hackathon arrangerats på olika orter i Sverige för att hitta nya idéer kring arbetsmarknadsfrågor tillsammans med andra aktörer.