Seminarium - främjande, förebyggande och rehabilitering (FFR) för statliga arbetsgivare

22 okt 2020

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2020-10-22
Tid
9.30-12.00
Plats
Digitalt, via Zoom
Målgrupp
Medlemsföreträdare och HR som arbetar med arbetsmiljö och rehabilitering.
Anmälan
Gör din anmälan här

Välkommen till en presentation av Arbetsgivarverkets process för arbetsgivarens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Dessutom presenteras den nya utbildningen om statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler om sjukfrånvaro.

Processbeskrivningen är tänkt att användas för de olika situationer som arbetsgivare hanterar under det främjande och förebyggande arbetet samt vid sjukskrivning och rehabilitering. Tydliga rutiner bidrar till förutsägbarhet, effektivitet, trygghet och transparens i verksamheten och kan även öka de anställdas kunskap och förståelse för hur arbetsgivaren arbetar med frågorna.

Arbetsgivarverkets processbeskrivning är på en grundläggande och generell nivå och framtagen i samverkan med medlemmarna. Den är tänkt att ge stöd för den som behöver och möjlig inspiration till den som vill. Chefsjurist Hedda Mann, Arbetsgivarverket, inleder och ger en bakgrund till arbetet med processen och utbildningen.

Därefter berättar leg arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator Lena Alvlilja och medicinskt ansvarig läkare Evelina Mawloud från vårdcentralen Capio Simrishamn om deras framgångsrika arbete med att få ned antalet sjukskrivningar, bland annat genom tidig och kontinuerlig kontakt mellan vården och arbetsgivare.

Vi får även ta del av vd Peter Munch av Rosenschölds, Branschföreningen Sveriges Företagshälsor, beskrivning av företagshälsovårdens viktiga roll för arbetsgivare inom den statliga sektorn i arbetet med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.

Arbetsmiljöexpert Tarja Nevala och socialförsäkringsexperterna Hanna Larsson och Jenny Lindmark går översiktligt igenom processen och utbildningen.