Skills360 Hackathon

11 sep 2018

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2018-09-11
Tid
kl 8.00-19.00
Plats
Kulturhuset, Studion
Målgrupp
Anmälan
Gör din anmälan här

Skills360 Hackathon den 11 september är ett unikt forum för samverkan mellan samhällets alla aktörer. Tillsammans skapar vi lösningar på hur vi kan inkludera kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden idag.

Samverkan är ledordet för vår tid. Det är tydligt att vi måste jobba mer effektivt tillsammans för att möta samhällets utmaningar. Inkludering av kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden idag är högt upp på agendan. Skills360 Hackathon är en plattform för ett innovativt samarbete för att lösa den utmaningen. Det är unikt i sitt slag och ett forum som samlar ett tvärsnitt av samhällets aktörer - staten, näringslivet, akademi, start-ups, intresseorganisationer - för att tillsammans hitta nya lösningar. Skills360 Hackathon är ett kunskapsdrivet hack där deltagarna kommer från olika professioner och med bas i sin egen kompetens möter frågeställningarna. 

Vill du bidra till det här arbetet? Då är Skills360 Hackathon för dig!