Seminarium - personuppgifter ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv

04 nov 2020

Kategori
Seminarium/workshop
Datum
2020-11-04
Tid
9.00-12.00
Plats
Digitalt, via Zoom
Målgrupp
HR tillsammans med dataskyddsombud/dataskyddsjurist eller motsvarande kompetens

Innehåll:

  • Arbetsgivarverket informerar om ställningstaganden avseende personuppgifter ur ett statligt arbetsgivarperspektiv
  • Datainspektionen informerar om hur de arbetar med arbetslivsfrågor och berättar om deras nya vägledning
  • Länsstyrelsernas nationella organisation för dataskydd delar med sig av hur de tagit sig an frågor som rör personuppgifter kopplat till rollen som arbetsgivare,      erfarenheter och ställningstaganden

Medverkande:

  • Hedda Mann, chefsjurist, Arbetsgivarverket
  • Katarina Högquist och Evelin Palmér, jurister, Datainspektionen
  • Maria Leijon, dataskyddsombud, Länsstyrelsernas nationella organisation för      dataskydd

Anmälan till seminariet sker centralt via den inbjudan som skickats ut till samtliga medlemsföreträdare.